“ประกันชดเชยรายได้” ตัวช่วยรักษารายได้เมื่อป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

ประกันชดเชยรายได้ตัวช่วยรักษารายได้เมื่อป่วยจนต้องนอนโรงพยาบาล

ทุกครั้งที่เกิดการเจ็บป่วยขึ้น ไม่ว่ากับตนเองหรือหัวหน้าครอบครัวที่หารายได้หลักเข้าบ้าน ไม่ได้มีเพียงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเท่านั้นที่ต้องกังวล หากไม่มีตัวช่วยคุ้มครอง แต่ยังมีรายจ่ายอื่นๆ ที่ต้องรับผิดชอบเหมือนเดิม และมีโอกาสที่จะส่งผลกระทบไปถึงทุกคนในครอบครัว ดังนั้น ควรวางแผนรักษาสภาพคล่องทางการเงินด้วยตัวช่วยคุ้มครองรายได้ของคุณเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีเงินใช้จ่ายแม้ป่วยหนัก “ประกันชดเชยรายได้” คือ อีกหนึ่งตัวช่วยที่ควรพิจารณาในการวางแผนการเงินของครอบครัวเพื่อลดความเสี่ยงทางการเงิน

ข้อดีของประกันชดเชยรายได้ ได้แก่

 1. เงินชดเชยรายวัน ตามจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล
  การเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ต้องใช้ระยะเวลารักษาแตกต่างกันไป ทำให้มีโอกาสขาดรายได้ แต่ประกันชดเชยรายได้จะสร้างความมั่นใจว่าจะมีเงินใช้จ่ายในระหว่างนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ด้วยเงินชดเชยรายวัน โดยบริษัทประกันจะจ่ายเงินชดเชยให้ตามวงเงินที่เลือกทำประกัน และจ่ายตามจำนวนวันที่นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลตามจริง สูงสุดตามกำหนดในเงื่อนไขรับประกัน ทำให้ช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเงินออม และรักษาสภาพคล่องทางการเงินให้กับคุณและครอบครัว

 2. ผลตอบแทนในรูปแบบเงินคืนและเงินก้อน
  ประกันชดเชยรายได้บางแบบอาจมีเงินคืนระหว่างสัญญา และมีเงินก้อนคืนให้เมื่อครบกำหนดตามมูลค่าที่ระบุในกรมธรรม์ ทำให้คุณได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นมากกว่าความคุ้มครองรายได้ เพราะยังมีเงินก้อนไว้ใช้จ่ายอีกด้วย

 3. รับเงินชดเชยกรณีสูญเสียอวัยวะ
  การเลือกทำประกันชดเชยรายได้ ควรเลือกรับความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงกรณีสูญเสียอวัยวะ หรือมีเหตุให้ต้องทุพพลภาพ พิการ เช่น สูญเสียการมองเห็น แขน ขา หรืออวัยวะ ซึ่งเงินชดเชยในกรณีสูญเสียอวัยวะ จะมอบให้ตามเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ โดยยึดตามผลวินิจฉัยของแพทย์

 4. มีเงินชดเชยคุ้มครองชีวิต
  เนื่องจากประกันชดเชยรายได้เป็นประกันชีวิตรูปแบบหนึ่ง จึงมีการจ่ายเงินชดเชยคุ้มครองชีวิตเมื่อผู้เอาประกันเสียชีวิตทุกกรณี [ยกเว้นฆ่าตัวตายหรือถูกผู้รับผลประโยชน์ฆ่าตายภายใน 1 ปี] ตามจำนวนทุนประกันที่ได้ทำไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินชดเชยอาจแปรผันตามเงื่อนไข เช่น หากเสียชีวิตหลังจากทำประกัน 1 ปี จะได้รับเงินชดเชยคุ้มครองชีวิตตามมูลค่าเวนคืน เป็นต้น ไม่ว่าบทบาทหน้าที่ของคุณคืออะไร การมีประกันชดเชยรายได้ ไม่เพียงช่วยชดเชยรายได้ที่สูญเสียไประหว่างนอนพักรักษาตัวเท่านั้น แต่เป็นการเพิ่มเกราะป้องกันให้กับเงินออมที่มีอยู่ไม่ให้หมดลง เพราะต้องนำมาใช้จ่ายระหว่างที่เจ็บป่วยไม่มีรายได้เข้ามา ทั้งยังเป็นการเพิ่มความอุ่นใจให้คุณและครอบครัว ไม่กระทบเงินออมที่เก็บไว้ ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบ แต่อย่าลืมศึกษาหรือปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตเพื่อประโยชน์สูงสุดที่จะได้รับ
“ประกันชดเชยรายได้” ตอบโจทย์คุณเรื่องใดมากที่สุด?
มีเงินใช้แน่นอน หากต้องนอนพักรักษาตัว
ได้รับความคุ้มครองชีวิต
รับเงินก้อน เมื่อครบกำหนดสัญญา
ช่วยเพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิต
ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ