7 ข้อเอาให้ชัดมนุษย์เงินเดือนต้องมีประกันไหม

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

สวัสดิการก็มีแล้วทำไมต้องมีประกันเพิ่มอีก เข้าโรงพยาบาลประกันกลุ่มสวัสดิการของบริษัทสามารถคุ้มครองและจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้อยู่แล้ว ส่วนเงินเดือนก็ออมในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไป ซื้อประกันเพิ่ม จำเป็นด้วยเหรอ ? 

คำถามที่เกิดขึ้นในหัวของเหล่ามนุษย์เงินเดือน ที่บริษัทได้จัดสวัสดิการในส่วนของการประกันภัยไว้ให้ อาจเกิดความสงสัยว่าทำไมเราถึงควรพิจารณาที่จะซื้อประกันเพิ่มเติม และนี่คือเหตุผลดีๆ ที่เรารวมมาให้คุณรู้ว่า ประกันนั้นควรแก่การนำมาพิจารณา 

ซื้อประกันเพิ่ม จำเป็นด้วยเหรอ

 1. เงินชดเชยกรณีเสียชีวิต “เพียงพอ” ไหม
  เราจะต้องพิจารณาดูว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือทุนประกันชีวิตที่ทางบริษัท หรือ ประกันสังคม ให้เรานั้น เพียงพอกับความต้องการของเราที่ตั้งใจไว้ว่าจะเป็นมรดกให้กับครอบครัว หรือ เพื่อให้ครอบครัวได้ใช้จ่ายต่อไปในอนาคตเมื่อเราไม่อยู่แล้วหรือไม่ หากไม่เพียงพอ เราอาจจะต้องหาซื้อประกันชีวิตเพิ่มเติม 

 2. “ค่ารักษาพยาบาล” มีวงเงิน “พอ” ไหม
  เราจะต้องคำนวณดูว่าวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากสวัสดิการที่ได้รับ เช่น ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน ในฐานะผู้ป่วยนอก ค่าหมอ ค่ายา เป็นต้น เปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายค่ารักษาที่เกิดขึ้นจริงจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลที่ท่านไปใช้บริการ ว่าเพียงพอหรือครอบคลุมหรือไม่ 

 3. ประเภทความคุ้มครองที่มีอยู่ “ครอบคลุมกับความต้องการ” ไหม
  เราควรทบทวนว่าสวัสดิการที่ได้รับนั้น มีประเภทของความเสี่ยงภัย โรคอะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง ข้อยกเว้นที่ไม่คุ้มครองตามที่ระบุในกรมธรรม์ (สัญญาประกันภัย) นั้น ตรงกับความต้องการของเราหรือไม่

 4. เพิ่มทางเลือกในการ “ลดหย่อนภาษี”
  ประกันชีวิต สุขภาพ และประกันชีวิตแบบบำนาญ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่เราสามารถนำเบี้ยประกันที่ชำระมาลดหย่อนภาษีเพิ่มได้ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตทุกแบบจะสามารถนำเบี้ยประกันมาลดหย่อนภาษีได้ ดังนั้นจึงควรตรวจสอบกับตัวแทนหรือบริษัทประกันให้แน่ชัดว่าแบบที่เรากำลังจะซื้อนั้นสามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

 5. เพิ่มทางเลือกในการ “ออมเงิน”
  การประกันชีวิตในหลายๆ แบบ เช่น แบบสะสมทรัพย์ แบบประกันชีวิตควบการลงทุน แบบบำนาญ จัดเป็นเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งในการออมเงิน  ที่จะช่วยให้เราออมเงินไว้ใช้ในอนาคต เพราะโดยส่วนใหญ่ประกันเหล่านี้จะมีเงินคืนให้สูงกว่าเบี้ยที่เราต้องชำระไปทั้งหมด

 6. เพิ่มทางเลือกในการ “กระจายความเสี่ยงทางการลงทุน”
  การประกันชีวิต เช่น แบบสะสมทรัพย์ จัดเป็นเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่งในการลงทุน  ที่จะช่วยกระจายความเสี่ยงเพื่อลดความผันผวนระหว่างทางของการลงทุน เหมือนกับการจัดไข่ในตะกร้าหลายๆใบ

 7. เพิ่มทางเลือกในการ “วางแผนช่วงวัยเกษียณ”
  การประกันชีวิตแบบบำนาญ จัดเป็นเครื่องมือทางการเงินอีกประเภทหนึ่ง ที่จะช่วยให้เราออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณ นอกเหนือจากเงินที่เราได้รับจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินเกษียณที่บริษัทและประกันสังคมจัดให้ 

และทั้งหมดนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมมนุษย์เงินเดือนอย่างเราๆ จึงควรคิดทบทวนที่จะมองหาประกันมาเติมเต็ม 

_______________________________________________________________________________

ข้อมูลโดย
บริษัท ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
คุณพงศ์พันธ์ โฆศิรินนท์
สวัสดิการข้อใด ถูกใจคุณมากที่สุด?
ประกันสุขภาพ ทันตกรรม และสายตา
ค่าชดเชยเมื่อต้องลางานเพื่อเลี้ยงดูบุตร
ยืดหยุ่นชั่วโมงการทำงาน หรือทำงานจากบ้านได้
คุณพ่อลาเพื่อช่วยคุณแม่ เลี้ยงดูลูกหลังคลอด
เงินสมทบกองทุนสำรองจากบริษัทสูงๆ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ