ทำประกันมะเร็งใครทำได้ และมีเงื่อนไขสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง?

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

ทำประกันมะเร็งใครทำได้ และมีเงื่อนไขสำคัญอะไรที่ต้องรู้บ้าง?

สถานการณ์ผู้ป่วยมะเร็งทั่วโลกเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานให้ความสำคัญ ออกมารณรงค์ให้ความรู้อยู่เสมอ เพื่อหวังลดจำนวนผู้ป่วยให้น้อยลงและให้ผู้คนตระหนักหมั่นตรวจความผิดปกติของร่างกาย จะได้ดูแลรักษาได้ทันท่วงที ควบคู่กับการมีวิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ล้ำสมัยมากขึ้น ทำให้โอกาสในการรักษามะเร็งมีโอกาสหายขาดเพิ่มขึ้น โดยสามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพดังเดิมได้อีกด้วย

“มะเร็ง” จึงเป็นโรคเรื้อรังที่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป หากมีการวางแผนรับมือที่ดี ดูแลสุขภาพ ควบคู่กับการมีตัวช่วยอย่าง “ประกันมะเร็ง” ให้ความคุ้มครอง เพิ่มความอุ่นใจ แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายมะเร็งทุกระยะ

“ประกันมะเร็ง” คืออะไร?

รูปแบบประกันประเภทหนึ่งที่ให้ความคุ้มครองกรณีที่ตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็ง ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษา โดยแต่ละแบบประกันมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลแตกต่างกัน บางแบบประกันอาจจ่ายเป็นเงินก้อนเป็นก้อนเดียวเมื่อตรวจพบมะเร็ง หรือบางแบบประกันอาจแบ่งจ่ายตามระยะที่ตรวจพบมะเร็ง หรืออาจมีการมอบเงินชดเชยรายวันหากต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็ง รวมถึงความคุ้มครองในกรณีเสียชีวิตจากโรคมะเร็ง

“ประกันมะเร็ง” เหมาะสำหรับใคร?

ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่มีความเสี่ยง เช่น มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็ง หรือคนที่อาจจะยังมองไม่เห็นความเสี่ยงก็ควรพิจารณาแบบประกันมะเร็งเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในอนาคต เพราะปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเพศใด อายุมากน้อยเท่าไหร่ ก็มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้ทุกคน

“ประกันมะเร็ง” ใครทำได้บ้าง?

 • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 1 วัน – 55 ปี
 • ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็ง ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ เช่น ไม่เป็นโรคร้ายแรง ต้นเหตุของการเกิดมะเร็งในอนาคต ทั้งนี้ ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวป่วยเป็นมะเร็ง อาจไม่ได้รับความคุ้มครองเต็มสิทธิ์ จึงควรตรวจสอบข้อมูลจากตัวแทนประกันก่อนซื้ออีกครั้งหนึ่ง
 • ผู้ที่ไม่เคยได้รับการวินิฉัยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ว่าเป็นโรคมะเร็งระยะเริ่มต้นหรือระยะลุกลาม

เงื่อนไขสำคัญ “ประกันมะเร็ง”?

 1. ผู้ทำประกันต้องมีการตรวจสุขภาพ หรือแถลงสุขภาพตนเอง ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ
 2. ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็ง อาจไม่รับทำประกันมะเร็งหรืออาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในการรับประกัน โดยแนะนำให้ตรวจสอบโดยตรงกับบริษัทประกันชีวิตที่คุณเลือกทำประกันมะเร็ง
 3. ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง / มีเชื้อมะเร็งในร่างกาย ไม่สามารถทำประกันมะเร็งได้
 4. ผู้ที่เคยมีประวัติตรวจพบเชื้อมะเร็ง ตรวจพบเชื้อที่เสี่ยงเป็นมะเร็ง ไม่สามารถทำประกันมะเร็งได้
 5. ประกันมะเร็งบางประเภทให้ความคุ้มครองทันทีเมื่อแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง แต่ประกันมะเร็งบางประเภทไม่ให้ความคุ้มครอง หากตรวจว่าเป็นมะเร็งในระยะลุกลามแล้ว *ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์*
 6. ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งหรือผู้ที่มีประวัติการเจ็บป่วยเสี่ยงโรคมะเร็ง ประกันมะเร็งจะไม่คุ้มครองหากไม่มีการแจ้งข้อมูลเหล่านี้ก่อนการทำประกัน
 7. เซลล์มะเร็งบางชนิด ประกันมะเร็งอาจไม่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด *ควรสอบถามเงื่อนไขจากเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม*
 8. ประกันอาจมีการตรวจสอบระยะเวลาการเกิดของเชื้อมะเร็ง ว่าเป็นไปตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์ระบุหรือไม่
 9. บริษัทประกันฯ ต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบข้อมูลก่อนจ่ายค่าทดแทนหรือให้ความคุ้มครองใดๆ หลังจากแพทย์วินิจฉัยว่าผู้เอาประกันเป็นมะเร็ง
 10. หากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งภายใน 2 ปีแรกนับจากวันที่ทำประกัน ประกันมะเร็งอาจไม่ให้ความคุ้มครองและไม่จ่ายค่าทดแทนใดๆ
ประกันมะเร็ง ช่วยแบ่งเบาเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษามะเร็งได้ดี หากเทียบกับการต้องจ่ายค่ารักษาทั้งหมดด้วยตัวเอง และยังช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาด ไม่ต้องกังวลว่าเงินเก็บจะหมดไป แต่ประกันมะเร็งก็มีเงื่อนไขสำคัญ มีข้อยกเว้นสำคัญที่ต้องรู้ ซึ่งหากสนใจ ควรใช้เวลาปรึกษาหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการรับรอง เพื่อให้คุณอุ่นใจได้เมื่อทำประกันมะเร็งและสบายใจแม้วันที่ไม่คาดคิดมาถึง 
คุณมีวิธีการรับมือ / ป้องกันมะเร็งให้กับตัวเองและคนที่คุณรักอย่างไร?
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยง ที่ทำให้เกิดมะเร็ง
ตรวจคัดกรองมะเร็งทุกปี
ทำประกันมะเร็ง เพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิต
ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ทานอาหารเสริม เพิ่มภูมิคุ้มกัน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ