ทำงานหลายอย่าง วางแผนภาษีอย่างไร

คู่มือวางแผนภาษีสำหรับคนมีรายได้หลายทาง

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

ขยันตัวเป็นเกลียวทั้งงานประจำ ทั้งขายของออนไลน์ รายได้เข้าแบบรัวๆ แบบนี้ ต้องไม่พลาดการวางแผนภาษีที่ดี พร้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงินได้ของคุณ เพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีให้คุ้มค่า

สิ่งที่ต้องรู้อันดับต้นๆ เลยคือ รายได้ทั้งหมดของคุณมีอะไรบ้าง จัดเป็นเงินได้ประเภทใดตามที่กฎหมายกำหนด และรายได้นั้นกฎหมายให้หักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร เพื่อที่จะได้วางแผนการเงินเพื่อลดหย่อนภาษีได้ถูกต้อง

รายได้ 8 ประเภทและเงื่อนไขการหักค่าใช้จ่าย

รายได้ ประเภทรายได้ หักค่าใช้จ่าย
เงินเดือน หรือค่าตอบแทนจากงานประจำ ประเภทที่ 1 เงินได้ตามมาตรา 40 (1) รายได้สองประเภทนี้รวมกัน หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ค่าคอมมิชชั่น หรือค่าจ้างทำงานเป็นรายครั้ง ประเภทที่ 2 เงินได้ตามมาตรา 40 (2)
ค่าลิขสิทธิ์ งานเขียน ทรัพย์สินทางปัญญา ค่า Goodwill เงินปี เงินรายปีจากพินัยกรรม นิติกรรมหรือคำพิพากษาศาล ประเภทที่ 3 เงินได้ตามมาตรา 40 (3) เฉพาะเงินได้จากทรัพย์สินทางปัญญา หักค่าใช้จ่ายได้ 50% ของเงินได้ แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
ดอกเบี้ย เงินปันผล ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ทางการเงิน ประเภทที่ 4 เงินได้ตามมาตรา 40 (4)  -
ค่าเช่าทรัพย์สิน ประเภทที่ 5 เงินได้ตามมาตรา 40 (5) หักเหมา 10-30% ของเงินได้หรือตามจริง
เงินได้จากวิชาชีพอิสระ 6 อาชีพ ได้แก่ การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) กฎหมาย วิศวกรรม สถาปัตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรม ประเภทที่ 6 เงินได้ตามมาตรา 40 (6) การประกอบโรคศิลปะ (แพทย์) หักเหมา 60% ของเงินได้หรือตามจริง นอกเหนือจากนี้
หักเหมา 30% ของเงินได้หรือตามจริง
ค่ารับเหมาทั้งค่าแรงและค่าของ โดยเป็นผู้จัดหาแรงงานและค่าสินค้าเอง ประเภทที่ 7 เงินได้ตามมาตรา 40 (7) หักเหมา 60% ของเงินได้หรือตามจริง
ขายของออนไลน์ รายได้จากการเป็นดารา นักแสดง  กำไรจากการขายกองทุน ประเภทที่ 8 เงินได้ตามมาตรา 40 (8) หักเหมา 40-60% ของเงินได้หรือตามจริง

*เงื่อนไขตามที่กรมสรรพากรกำหนด

รายได้หลายทางวางแผนลดหย่อนภาษีอย่างไร

เมื่อรู้แล้วว่ารายได้ทั้งหมดมีอะไรบ้าง และหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไร คราวนี้ก็มาเริ่มวางแผนหาตัวช่วยลดหย่อนภาษีกันได้แล้ว ลองดูตัวอย่างที่เรายกมาอธิบายประกอบความเข้าใจกัน

ตัวอย่าง 1 : พนักงานประจำ ที่ขายของออนไลน์เป็นอาชีพเสริม

รายการ รายได้ประเภทที่ 1
พนักงานออฟฟิศ
รายได้ประเภทที่ 8
ขายของออนไลน์
รายได้ (ปีละ) 1,000,000 400,000
ค่าใช้จ่าย 100,000 240,000
ลดหย่อนส่วนตัว 60,000 -
รายได้สุทธิ 840,000 160,000

ตามตัวอย่างนี้จะพบว่ามีเงินได้สุทธิ 1,000,000 บาท (840,000 + 160,000) มีอัตราภาษี 20% เมื่อคำนวณออกมาจะพบว่าต้องเสียภาษีทั้งหมด 115,000 บาท แล้วแบบนี้เราจะบริหารสิทธิประโยชน์ทางภาษีให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไร

4 ตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่น่าสนใจ สำหรับคนมีรายได้หลายทาง

 1. ประกันชีวิต
  ค่าเบี้ยประกันลดหย่อนได้ตามจริงสูงสุดถึง 100,000 บาท/ปี สำหรับประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป 
 1. ประกันสุขภาพตนเอง
  ค่าเบี้ยประกันสุขภาพลดหย่อนได้ตามจริง หรือสูงสุด 15,000 บาท/ปี แต่ประกันสุขภาพ + ประกันชีวิต = รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี
 1. กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (ปีนี้ปีสุดท้าย)
  ค่าซื้อกองทุนรวมหุ้นระยะยาวสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน 15% ของรายเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และต้องไม่เกิน 500,000 บาท โดยมีเงื่อนไขว่าผู้ที่ซื้อต้องถือหน่วยลงทุนไว้อย่างน้อย 7 ปีปฏิทิน หรือห้ามขายกองทุนก่อน 7 ปี

 2. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ
  ค่าซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกิน15% ของรายได้ และเมื่อรวมกับ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กบข. กองทุนการออมแห่งชาติ กองทุนสงเคราะห์ครูเอกชน และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ แล้วต้องไม่เกิน 500,000 บาท
ที่นี่เราก็มาดูว่ามีจากรายการลดหย่อนภาษีที่มีอยู่แล้วและตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ซื้อเพิ่มจะช่วยทำให้ยอดรวมของภาษีลดลงได้อย่างไร

รายการลดหย่อนภาษี รายการที่มีอยู่แล้ว รายการที่ซื้อเพิ่ม
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 100,000  
ประกันสังคม 9,000  
ประกันสุขภาพ   15,000
ประกันชีวิต   50,000
กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ   100,000
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว   100,000
รวมรายการลดหย่อนภาษี 109,000 265,000

จากตารางนี้จะเห็นว่าหลังจากหักรายการลดหย่อนภาษีทั้งรายการที่มีอยู่แล้วและรายการที่วางแผนจะซื้อเพิ่ม รายได้สุทธิจะลดลงจาก 1,000,000 บาท เหลือ 626,000 บาท (1,000,000 - 109,000 – 265,000) และเมื่อคำนวณออกมาจะพบว่าต้องเสียภาษีทั้งหมด 46,400 บาท หรือประหยัดภาษีไป 46,800 บาทนั่นเอง

การมีรายได้หลายทางไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับการเสียภาษีอีกต่อไป หากมีการวางแผนการเงินที่ดี ที่สำคัญอย่ามองข้ามตัวช่วยลดหย่อนภาษี เพราะหลายตัวช่วยสามารถช่วยให้บริหารการจัดการภาษีได้ดีขึ้น และยังคุ้มครองความเสี่ยงในชีวิต รวมถึงคุ้มครองสุขภาพอีกด้วย

สนใจอ่านวิธีการคำนวณภาษีที่ต้องชำระได้ที่

คลิกที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมสรรพากร

คุณมีวิธีวางแผนภาษีอย่างไร เพื่่อช่วยประหยัดภาษี?
จดรายได้จากทุกช่องทาง เพื่อมองหาตัวช่วยลดหย่อนภาษี
เลือกซื้อกองทุนเต็มสิทธิ์ต่อเนื่องทุกปี
กระจายรายได้ให้กับคู่สมรสหรือครอบครัว ช่วยให้ฐานภาษีลดลง
ซื้อประกันสุขภาพ รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี
วางแผนภาษีล่วงหน้าทุกปี เพื่อเลือกตัวช่วยลดหย่อนภาษีได้คุ้มค่า
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ