ลดหย่อนภาษี

ทางเลือกของคนอยากใช้ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี

ทางเลือกของคนอยากใช้ประกันชีวิตเพื่อลดหย่อนภาษี

“ภาษี” นับเป็นรายจ่ายรูปแบบนึงที่คนมีรายได้ถึงเกณฑ์กำหนดต้องรับผิดชอบทุกปี โดยรัฐบาลมีนโยบายให้ผู้มีเงินได้สามารถใช้สิทธ์สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพื่อขอคืนภาษีได้จากค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น สิทธิ์ลดหย่อนเลี้ยงดูพ่อแม่ สิทธิ์ลดหย่อนดูแลบุตร ฯลฯ และ “ประกันชีวิต” ก็เป็นอีกตัวช่วยลดหย่อนภาษีที่ช่วยสร้างเงินออมไปในตัว

โดยรูปแบบประกันชีวิตที่สามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้มี 2 ประเภท คือ

1. ประกันสะสมทรัพย์

แบบประกันที่ช่วยคุณวางแผนอนาคตด้วยการสร้างเงินออมตามเป้าหมายที่ต้องการ โดยประกันที่สามารถลดหย่อนภาษีได้นั้นจะต้องมีอายุกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และสามารถนำเบี้ยประกันที่จ่ายในแต่ละปีไปใช้เป็นค่าลดหย่อนเพื่อขอภาษีคือได้สูงสุด 100,000 บาท

2. ประกันบำนาญ

เป็นการซื้อประกันเพื่อคุ้มครองรายได้ในวันที่คุณเกษียณอายุ ช่วยสร้างเงินบำนาญไว้ใช้จ่ายในช่วงชีวิตหลังเกษียณ โดยประกันชีวิตที่สามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีได้นั้น จะต้องไม่มีเงินคืนระหว่างสัญญาจนกว่าจะอายุครบ 55 ปี และจะต้องจ่ายเงินบำนาญคืนให้คุณทุกปี ตั้งแต่อายุครบ 55 ปีขึ้นไป (ตามข้อตกลงในที่ระบุไว้ในสัญญา) จนถึงอายุ 85 ปี เบี้ยประกันบำนาญสามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 200,000 บาท หรือไม่เกิน 15% ของรายได้ และต้องมีอายุกรมธรรม์ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป

ฉะนั้น ประกันบำนาญจึงเป็นทางเลือกในการสร้างความอุ่นใจให้คุณในอนาคตว่ามีเงินใช้แม้จะเลิกทำงานแล้ว

“ประกันชีวิต” เป็นตัวช่วยที่ดีในการลดหย่อนภาษีที่ความเสี่ยงต่ำและสามารถกำหนดระยะเวลาเก็บเงินได้อย่างแม่นยำ และยังได้ความคุ้มครองชีวิตในกรณีที่คุณเกิดเหตุไม่คาดฝัน ช่วยให้คุณหมดห่วงคนข้างหลังแม้ไม่ได้อยู่ดูแล เริ่มวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยประกันชีวิตวันนี้โดยพิจารณารูปแบบประกันร่วมกับสำรวจความต้องการของตนเอง ดูเป้าหมายการใช้เงินในอนาคต เพื่อเลือกแบบประกันได้ตรงกับเป้าหมายที่วางไว้

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE