ตอบคำถามยอดฮิต อายุเท่าไหร่? ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่?

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

ตอบคำถามยอดฮิต อายุเท่าไหร่? ควรมีเงินเก็บเท่าไหร่?

การออมเป็นเรื่องสำคัญที่ควรฝึกให้เป็นนิสัยและมีวินัยในการออมต่อเนื่อง แต่หลายคนยังไม่รู้ว่าควรมีเงินออมเท่าไหร่? ถึงจะเหมาะสมกับอายุปัจจุบัน และสัดส่วนการเก็บออมที่มีอยู่เพียงพอแล้วหรือยัง? เพื่อให้เพียงพอหากเกิดเหตุจำเป็นกรณีฉุกเฉินต้องใช้เงินทันที หรือเป็นเงินเก็บเพื่อทำตามเป้าหมายที่ตั้งใจ เช่น ซื้อบ้าน รถ เที่ยว ทำธุรกิจ เป็นต้น มาเช็คกันว่าเงินออมที่มีตอนนี้ สอดคล้องกับอายุของคุณหรือไม่?

ตัวอย่าง อายุ VS เงินออม

อายุของคุณ เงินเดือน [โดยเฉลี่ย]/เดือน เงินออมที่ควรมี
25 25,000 บาท 300,000 บาท
30 30,000 บาท 800,000 บาท
35 35,000 บาท 1,500,000 บาท

ในแต่ละช่วงอายุอาจมีทั้งรูปแบบการใช้ชีวิตและภาระทางการเงินที่ต่างกัน การจัดสรรรายได้และเลือกวิธีการออมจึงแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมของแต่ละคน แต่การเก็บออมไปเรื่อยๆ โดยไม่มีแบบแผนทำให้คุณอาจมีเงินออมไม่มากพอ แล้วแต่ละคนควรมีเงินออมเท่าไหร่ สามารถคำนวณได้ตามวิธีคำนวณต่อไปนี้

(เงินเดือนปีแรก +  เงินเดือนปัจจุบัน) ÷ 2 = XXX บาท ฉะนั้น รายได้ต่อปีเท่ากับ XXX บาท
x 12 เดือน = XXXXX บาทต่อปี จำนวนปีที่ทำงานมาทั้งหมด (x ปี) ÷ 3 = x ปี

ฉะนั้น เงินออมที่ควรมีเท่ากับ XXXXX  บาทต่อปี x 3 ปี = XXXXX บาท

สมมติ : นายสมชาย อายุ 28 ปี ทำงานมานาน 9 ปี มีรายได้จากการทำงานเริ่มต้นที่แรก 10,000 บาทต่อเดือนและมีรายได้ในปัจจุบัน 30,000 บาทต่อเดือน

สามารถคำนวณได้ดังนี้ (10,000 บาท + 30,000 บาท) ÷ 2 = 20,000 บาท

ฉะนั้น รายได้ต่อปีเท่ากับ 20,000 บาท x 12 เดือน = 240,000 บาทต่อปี จำนวนปีที่ทำงานมาทั้งหมด (9 ปี) ÷ 3 = 3 ปี

ฉะนั้น เงินออมที่ควรมีเท่ากับ 240,000 บาท x 3 ปี = 720,000 บาท

มูลค่าเงินออมข้างต้น เป็นเพียงอายุงานและเงินเดือนสมมติฐานเท่านั้น โดยเงินออมดังกล่าวยังไม่รวมสินทรัพย์อื่นๆ เช่น บ้าน รถ ที่ดิน ซึ่งหากคำนวณดูแล้วมูลค่าทรัพย์สินและเงินออมที่คุณมีรวมกัน “มากกว่าเงินออมที่แนะนำ” ก็ยิ่งมีแนวโน้มว่าสภาพคล่องทางการเงินในอนาคตจะดีตามไปด้วย แต่นอกจากเงินออมในจำนวนที่เหมาะสมแล้ว ควรมีการวางแผนทางการเงิน เพื่อให้เงินออมงอกเงย เช่น ออมในรูปแบบออมทรัพย์ รับดอกเบี้ยพิเศษ ความเสี่ยงต่ำ สภาพคล่องสูง ออมแบบประกันชีวิตสะสมทรัพย์ สภาพคล่องปานกลาง มีความคุ้มครองชีวิต วางแผนอนาคตได้แน่นอน รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี มีเงินเก็บออมเพิ่มขึ้นทุกปี เป็นต้น

ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ ทำงานมาแล้วกี่ปี การมีเงินออมเป็นเรื่องที่ควรทำร่วมกับมีการวางแผนทางการเงินที่ดี ย่อมส่งผลให้อนาคตมั่นคง มีเงินทุนสำรองสำหรับใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน มีเงินใช้เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน และมีเงินลงทุนเพื่อการสร้างเป้าหมายชีวิตให้เป็นจริงได้แน่นอน

ในปีนี้ คุณตั้งเป้าหมายจะมีเงินเก็บออมเท่าใด?
มากกว่าปีที่แล้ว x2 เท่า
เก็บออมในสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิม 10%
มีเงินออมอย่างน้อย x10 เท่าของรายรับในปัจจุบัน
มีเงินออมอย่างน้อย 1 ล้านบาทในปีนี้
ยังไม่ได้วางแผนเก็บออม
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ