ตรวจสุขภาพการเงินง่ายๆด้วยตัวเอง #2

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์

สุขภาพที่ดีเริ่มจากร่างกายที่แข็งแรง ทางการเงินก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรงแล้ว การเดินทางสู่เป้าหมายจะไม่เป็นเรื่องยากอีกต่อไป เมื่อเราทำงบดุลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไป คือตรวจสุขภาพทางการเงิน

3 ขั้นตอนตรวจสุขภาพทางการเงิน

 1. ตรวจสอบสภาพคล่อง

  การวางแผนการเงินที่ดีเริ่มต้นที่มีสภาพคล่องทางการเงินที่ดี เปรียบเสมือนระบบการไหลเวียนโลหิตของร่างกาย น้อยเกินไปก็ไม่ดีหรือมากไปก็ไม่ดี

  ตรวจสอบโดยการ "พิจารณาสินทรัพย์สภาพคล่อง*"

  ตัวอย่าง: รายจ่ายต่อเดือนของเราอยู่ที่ 20,000 บาท เราควรมีสินทรัพย์สภาพคล่องเท่ากับ 60,000-120,000 บาทเป็นต้น (*สินทรัพย์สภาพคล่อง เช่น เงินสด เงินฝากในธนาคารเป็นต้น)

 2. ตรวจสอบหนี้

  พิจารณาหนี้สินที่เรามีอยู่ว่าเป็นหนี้ที่ดีหรือไม่ ถ้ามีหนี้ที่ไม่ดีให้เรารีบกำจัดเสียให้เหลือแต่หนี้ที่ดีเท่านั้น เช่น หนี้บ้านที่อยู่อาศัย เป็นต้น ต่อมาคือพิจารณาว่าเรามีหนี้มากไปหรือไม่ ?

  ตรวจสอบโดยการ "เปรียบเทียบหนี้สินรวมทั้งหมดกับมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมด*"

  สัดส่วนหนี้ไม่ควรมีเกินครึ่งหนึ่งของสินทรัพย์รวมทั้งหมด ถ้าเรามีหนี้มากเกินไป เราควรลดหนี้ที่มีลง*

  ตัวอย่าง: สินทรัพย์รวมของเรามีมูลค่า 4,000,000บาท หนี้ทั้งหมดของเราไม่ควรเกิน 2,000,000 บาท เป็นต้น (*รวมมูลค่าทรัพย์สินที่มี ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ เช่น บ้าน รถ ทอง กรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นต้น)
 3. ตรวจสอบภาระผ่อนจ่ายหนี้

  ภาระผ่อนจ่ายหนี้สินเปรียบเสมือนลมหายใจทางการเงิน ถ้าเรามีภาระผ่อนจ่ายหนี้สินมากเกินไป จะทำให้เราอึดอัดและหายใจทางการเงินไม่สะดวก

  ตรวจสอบโดยการ "ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องผ่อนจ่ายหนี้ต่อเดือนว่าเท่าไร?"

  พิจารณาจาก 2 ส่วน ภาระผ่อนจ่ายหนี้ทั้งหมดไม่ควรเกิน 35 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ และภาระผ่อนจ่ายหนี้ที่ไม่รวมค่าผ่อนบ้าน ไม่ควรเกิน15เปอร์เซ็นต์ของรายได้ หากเรามีภาระผ่อนจ่ายหนี้ต่อเดือนมากเกินไป เราควรหาวิธีลดลงเพราะจะทำให้ สภาพคล่องต่อเดือนมีปัญหาได้

  ตัวอย่าง: รายได้ต่อเดือน 35,000 บาท ภาระผ่อนจ่ายหนี้ทั้งหมดไม่ควรเกิน 12,250 บาท และภาระผ่อนจ่ายหนี้ที่ไม่รวมค่าผ่อนบ้านไม่ควรเกิน 5,250 บาท

ตรวจสอบสุขภาพทางการเงินพื้นฐานง่ายๆ เพื่อรากฐานทางการเงินที่แข็งแรง นำไปสู่การวางแผนทางการเงินในลำดับต่อไป

เราควรตรวจสุขภาพทางการเงินของเราอย่างสม่ำเสมอให้อยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้ง

สัดส่วนสภาพคล่องพื้นฐานหรือเงินฉุกเฉินของท่านตรงกับข้อใด (เงินออมเพื่อใช้ยามฉุกเฉิน / รายจ่ายต่อเดือน)
0 เดือน
1-3 เดือน
3-6 เดือน
6-12 เดือน
มากกว่า 12 เดือน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ