ซื้อประกันให้คนที่รัก ลดหย่อนภาษีได้ไหม

เพิ่มความคุ้มครองให้คนใกล้ตัว

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

คนมีครอบครัว คนโสดหรือมีลูก “การวางแผนลดหย่อนภาษี” ก็ยังจำเป็นกับทุกสถานภาพในชีวิตจริงอยู่ดี เพราะนอกจากจะช่วยแบ่งเบาเรื่องภาษีที่ต้องจ่าย ยังเพิ่มโอกาส ได้เงินคืน ยิ่งมีตัวช่วยลดหย่อนภาษีติดตัวก็ทำให้เราได้สิทธิ์ลดหย่อนมากขึ้นไปด้วย

การเพิ่มความคุ้มครองด้วยประกันชีวิตหรือประกันสุขภาพของตัวเราเอง ก็เป็นหนึ่งในเงื่อนไขของสรรพากรที่ให้ คุณสามารถนำค่าเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษีได้ตามจริงที่จ่ายไปภายใต้เงื่อนไขที่สรรพากรกำหนด แต่ถ้าห่วงใยคนที่รัก ซื้อประกันให้คนในครอบครัวโดยที่เราเป็นคนชำระค่าเบี้ยประกันให้ทั้งหมด แบบนี้จะนำไปลดหย่อนภาษี ส่วนบุคคลของเราเองได้ไหม? ตรงนี้มีคำตอบ    

เข้าใจรูปแบบประกันซื้อแล้ว “ลดหย่อนภาษี” ได้                                        

 1. ประกันชีวิต ประกันที่ให้ความคุ้มครองชีวิตระยะยาวมี 4 แบบคือ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ ประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ และประกันชีวิตควบการลงทุน
 2. ประกันสุขภาพ ประกันที่ให้ความคุ้มครองกรณีเจ็บป่วย นอนพักรักษาตัว, คุ้มครองโรคร้าย หรือเพิ่มความคุ้มครองจากสิทธิ์ที่มีอยู่ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เอาประกันจะเลือกซื้อ

ซื้อประกันชีวิตให้ใคร ได้ลดหย่อนภาษี       

 • ซื้อประกันชีวิตให้พ่อแม่และลูก ลดหย่อนภาษีไม่ได้
  หากซื้อให้ตัวเองเงื่อนไขของประกันชีวิตที่นำไปลดหย่อนภาษีได้ ตามเงื่อนไขสรรพากรคือ มีระยะเวลาความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป โดยผู้มีเงินได้หรือผู้เอาประกันสามารถหักลดหย่อนเบี้ยประกันชีวิตได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  กรณีที่คุณห่วงใยคนที่รัก แล้วเลือกซื้อประกันชีวิตเพิ่มความคุ้มครองให้คุณพ่อ คุณแม่ หรือลูก แม้ว่าคุณจะเป็นคนจ่ายเบี้ยประกันให้ตลอดสัญญาแต่ก็ “ไม่สามารถนำเบี้ยประกันชีวิต ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา” ของตนเองได้

 • ซื้อประกันชีวิตให้คู่สมรส ลดหย่อนภาษีได้มีเงื่อนไขคือ...
  คนที่แต่งงานจดทะเบียนสมรสและสถานะสมรสมีอยู่ตลอดปี เมื่อคุณซื้อประกันชีวิตให้คู่สมรสสามารถนำไปลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงแต่ต้องไม่เกิน 10,000 บาท โดยคู่สมรสต้องมีรายได้น้อยกว่า 30,000 บาทต่อเดือน หากมากกว่านั้นไม่สามารถนำมายื่นลดหย่อนได้
  โดยต้องเป็นประกันชีวิตแบบทั่วไปที่มีความคุ้มครองตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และต้องทำประกันกับบริษัทประกันที่อยู่ในประเทศไทย หากประกันชีวิตนั้นมีการจ่ายเงินคืนระหว่างปี เงินที่ได้คืนต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยรายปีด้วย  

ซื้อประกันสุขภาพให้ใคร ได้ลดหย่อนภาษี            

 • ซื้อประกันสุขภาพให้บิดา มารดา ลดหย่อนภาษีได้เงื่อนไขคือ...
  มาถึงคิวของประกันสุขภาพ หากซื้อประกันสุขภาพให้คุณพ่อ คุณแม่ ในกลุ่มของการคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ประกันอุบัติเหตุ ประกันโรคร้ายแรง และประกันภัยการดูแลระยะยาว “สามารถนำเบี้ยประกันสุขภาพไปลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริง” แต่รวมกันต้องไม่เกิน 15,000 บาท โดยมีเงื่อนไข คือ
  1. คุณพ่อ คุณแม่ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท / ปี
  2. ต้องเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ตัวจริงโดยชอบตามกฎหมายของตนเอง หรือของคู่สมรส (คุณหรือคู่สมรสต้องไม่เป็นลูกบุญธรรม)
  3. หากคุณพ่อคุณแม่ มีลูกหลายคน ผู้ชำระเบี้ยสามารถนำสิทธิ์ไปลดหย่อนแบบเฉลี่ยร่วมกันตามที่จ่ายจริง เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 15,000 บาท (อันนี้ต้องตกลงกันเองในครอบครัวนะ)
  4. คุณพ่อ คุณแม่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยในปีภาษีนั้นๆ
 • ซื้อประกันสุขภาพให้ลูก ลดหย่อนภาษีไม่ได้
  หากทำประกันสุขภาพให้บุตรซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะและเป็นผู้จ่ายเงินค่าเบื้ยประกันด้วยตนเองจะนำเบี้ยประกันสุขภาพดังกล่าวมาหักลดหย่อน “ไม่ได้” แต่อย่างที่รู้ๆ กันว่าเด็กๆ ค่อนข้างป่วยบ่อย การมีประกันสุขภาพเอาไว้ก็ช่วยให้เบาใจเรื่องค่ารักษาได้

แม้สิทธิ์ลดหย่อนบางอย่างจะเอื้อประโยชน์ให้กับคนมีคู่ ที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตาม กฎหมาย แต่ยังมีสิทธิ์ลดหย่อนจากประกันแบบอื่นๆ ที่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้เช่นกัน เพียงแต่การจะได้สิทธิ์ลดหย่อนที่คุ้มค่าที่สุดนั้น ต้องอาศัยการวางแผน ภาษีที่ดี และมีตัวช่วยลดหย่อนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ เพื่อให้ได้สิทธิ์ลดหย่อนทันปีภาษีนั้นๆ

คุณเลือกวางแผนลดหย่อนภาษีด้วยวิธีใด?
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนภาษี
ซื้อประกันสุขภาพให้ตนเองและพ่อแม่
ซื้อประกันชีวิตให้ตนเองและคู่สมรส
วางแผนลดหย่อนภาษีตั้งแต่ต้นปี
ศึกษาข้อมูลทำความเข้าใจสิทธิ์ลดหย่อนภาษีใหม่ๆ
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ