ชีวิตหลังเกษียณที่เลือกได้...ให้ “ประกันบำนาญ” เป็นตัวช่วย   

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

ชีวิตหลังเกษียณที่เลือกได้...ให้ประกันบำนาญเป็นตัวช่วย   

หนึ่งในเป้าหมายสำคัญของชีวิตทุกคน คือ การใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างสบายใจ มีเงินใช้จ่ายเพียงพอในชีวิตประจำวัน แต่ช่วงอายุที่วางแผนเกษียณย่อมแตกต่างกันไปตามเป้าหมายของแต่ละคน โดยส่วนใหญ่มักวางแผนเมื่ออายุใกล้เกษียณจนเกินไป ทั้งที่การวางแผนเกษียณสามารถทำได้ทันทีในวันที่ยังมีรายได้เข้ามา เพราะช่วยให้ชีวิตวัยเกษียณในฝันเป็นจริงได้เร็วขึ้นหรือเป็นไปได้ตามระยะเวลาที่ต้องการ มั่นคั่งและมั่นคง ซึ่งตัวช่วยวางแผนเกษียณมีหลายรูปแบบ แต่หนึ่งในตัวช่วยที่น่าสนใจและช่วยวางแผนค่าใช้จ่ายหลังเกษียณได้แม่นยำ คือ “ประกันบำนาญ” โดยเป็นการจ่ายเบี้ยประกันชีวิตจำนวนหนึ่งตามกำหนดสัญญา และบริษัทประกันจะจ่ายเงินคืนพร้อมผลประโยชน์เป็นรายงวดตั้งแต่อายุ 60 ปีเป็นต้นไปจนครบกำหนดสัญญา ตัวช่วยนี้ช่วยสร้างวินัยในการออมเพื่อสร้างหลักประกันเป็นเงินคืนไว้ใช้หลังเกษียณ ทำให้มั่นใจได้ว่ามีเงินไว้ใช้แน่นอนตลอดตามเงื่อนไขที่กรมธรรม์กำหนดและได้รับผลประโยชน์เพิ่มเติม

ผลประโยชน์ 3 ต่อ ที่ได้จาก ประกันบำนาญ

  1. มีเงินไว้ใช้จ่ายสำหรับชีวิตหลังเกษียณแน่นอน หมดกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน ให้คุณมีเงินใช้ชีวิตแบบที่ตั้งใจไว้ เพียงเลือกวางแผนทางการเงินด้วยประกันบำนาญที่มอบผลประโยชน์ให้ในรูปแบบเงินที่ทยอยจ่ายให้เป็นรายงวดจนครบสัญญา

  2. รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี เบี้ยประกันบำนาญสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 200,000 บาท (แต่ไม่เกิน 15% ของเงินได้ที่นำมาเสียภาษีและเมื่อรวมค่าลดหย่อนกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) และเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เงินสะสมเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เงินสะสมเข้ากองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน และเงินสะสมเข้ากองทุนการออมแห่งชาติแล้ว ต้องไม่เกิน 500,000 บาท)

  3. ให้ความคุ้มครองชีวิต ความพิเศษของประกันชีวิตแบบบำนาญ คือ รวมความคุ้มครองในกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน หรือในวันที่คุณไม่อยู่แล้ว คนข้างหลังก็ได้รับผลประโยชน์ตามเงื่อนไขเพื่อใช้ดำเนินชีวิตต่อไปได้ “ประกันบำนาญ” เป็นเครื่องมือช่วยวางแผนอนาคตให้คุณได้ ด้วยการให้สิทธิ์ถึง 3 ต่อในแบบที่เครื่องมือเพื่อการวางแผนเกษียณอื่นๆ ให้ไม่ได้ มอบความมั่นคงพร้อมความมั่นใจในอนาคตว่ามีเงินใช้หลังเกษียณ และสามารถกำหนดจำนวนเงินก้อน คำนวณระยะเวลาเกษียณได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายชีวิตที่คุณวางไว้ในที่สุด
คุณใช้วิธีใด เพื่อให้ได้ใช้ชีวิตเกษียณในแบบฝัน ?
ออมเงินทุกเดือนเพื่อใช้ในวัยเกษียณโดยเฉพาะ
ซื้อประกันบำนาญมีเงินก้อนไว้ใช้ยามเกษียณแน่นอน
ซื้อที่ดินและเตรียมพร้อมด้านที่อยู่อาศัยตั้งแต่ตอนนี้
เก็บออมในบัญชีฝากประจำ
ยังไม่ได้วางแผนเกษียณตอนนี้
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ