คิดจะมีลูก ควรวางแผนทางการเงินอย่างไร

article_money_default

บทความการเงิน

แชร์
สิ่งที่สำคัญเป็นอันดับแรกที่คนอยากมีลูกต้องเตรียมตัว คือ การวางแผนทางการเงินเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายระยะยาวตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์จนเรียนจบการศึกษา มาดูกันว่าค่าใช้จ่ายที่คุณควรจัดการเพื่อเริ่มวางแผนการเงินมีอะไรบ้าง?
 1. ก่อนมีลูก
  ควรเริ่มออมเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในช่วงตั้งครรภ์ และหลังคลอดตัวอย่างเช่น
  • เงินออมสำหรับก่อนคลอด เช่น ค่าฝากครรภ์ ค่าอาหารเสริม ค่าทำคลอด ค่าหอม ค่าห้องพักฟื้น ฯลฯ
  • เงินออมสำหรับหลังคลอด เช่น ค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์การดูแลรักษาทารก ค่าของใช้สำหรับเด็กแรกเกิด ฯลฯ

  และต้องอย่าลืมว่าคุณแม่อาจจะขาดรายได้ในช่วงเวลานึงเนื่องจากต้องหยุดพักงานเพื่อเลี้ยงดูลูกตัวน้อย ดังนั้นควรวางแผนด้านการเงินให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งก่อนคลอด และหลังคลอดให้เพียงพอ โดยการหาข้อมูลจากโรงพยาบาลที่คุณตั้งใจจะไปฝากครรภ์และทำคลอด ว่าจะต้องใช้จ่าใช้จ่ายเท่าไหร่ และเตรียมเงินอีกก้อนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายหลังคลอด โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี้อาจสูงถึง 3 เท่าของเงินเดือนที่คุณมี

 2. เมื่อคลอดลูกแล้ว
  ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมาส่วนใหญ่จะเป็นค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา การเสริมสร้างทักษะ ด้านสุขภาพ และของใช้ในชีวิตประจำวัน
  • เมื่อมีลูกแรกเกิด – 3 ปี เป็นช่วงที่ค่าใช้จ่ายสำหรับคุณพ่อคุณแม่จะหมดไปกับของใช้สำหรับลูก เช่น ผ้าอ้อม เสื้อผ้าเด็ก ของใช้ประจำวัน ดังนั้น ต้องรู้จักการทำบัญชีรายรับรายจ่าย เรียงลำดับความสำคัญและลดค่าใช้จ่าย ที่อยู่นอกเหนือการคาดหมาย เช่น ค่ารักษาพยาบาลกรณีป่วย หรือประสบอุบัติเหตุ ดังนั้น คุณพ่อแม่จึงควรมองหาวิธีช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ด้วย เช่น ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพและอุบัติเหตุเป็นต้น
  • เมื่อลูกอายุ 3 - 22 ปี เป็นช่วงที่มีค่าใช้ด้านการศึกษาเป็นหลัก ตั่งแต่ระดับชั้นอนุบาล ประถม มัธยม มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายระยะยาวและจำเป็นต้องวางแผนค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อการศึกษาให้ลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เช่น แบ่งการออมเงินด้วยประกันชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์ โดยเลือกทำประกันชีวิตแบบมีเงินคืนและให้ความคุ้มครองชีวิต เพื่อสร้างความมั่นคงทางการศึกษาให้กับลูกให้คุณมั่นใจได้ว่าลูกของคุณจะได้รับการศึกษาตามที่คุณตั้งใจไม่ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นก็ตาม
การวางแผนอนาคตด้านการเงินสำหรับคนที่คิดจะมีลูกจะไม่ใช่เรื่องน่ากลัว ถ้าคุณวางแผนจัดการค่าใช้จ่าย มองหาตัวช่วยในการการออมเงิน และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย เพื่อให้อนาคตที่มั่นคงของลูกน้อยและครอบครัว
คุณวางแผนค่าใช้จ่ายสำหรับการมีลูกอย่างไร ?
เตรียมค่าใช้จ่ายก่อนมีลูก ค่าหมอ ค่าคลอด
กำหนดเงินออมแต่ละเดือน และนำเงินออมไปลงทุนต่อยอด
วางแผนหาข้อมูล และเตรียมยื่นขอทุนการศึกษา
เก็บเงินพอจ่ายค่าเทอมในแต่ละปี
ทำประกันชีวิตให้ตัวเอง เพราะหากเป็นอะไรไป ลูกยังได้รับเงินก้อน
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ