รักษา

คำนวณกันชัดๆ ประกันสุขภาพลูกคุ้มหรือไม่?  

คำนวณกันชัดๆ ประกันสุขภาพลูกคุ้มหรือไม่?      

มีข้อมูลมากมายทำการศึกษาแล้วพบว่า “ค่าใช้จ่าย” สำหรับลูกหนึ่งคนตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงเรียนจบปริญญาตรี ต้องใช้เงินเฉลี่ยเป็นหลักแสนถึงหลักล้านบาทขึ้นไป โดยที่บางค่าใช้จ่ายก็สามารถวางแผนสำรองไว้ได้ล่วงหน้า เช่น ค่าคลอดลูก ค่าศึกษาเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน แต่ยังมีรายจ่ายบางประเภทที่มีโอกาสเกิดขึ้นกับลูกได้เช่นกัน โดยเฉพาะค่ารักษาพยาบาล หนึ่งในค่าใช้จ่ายของลูกที่พ่อแม่ในหลายครอบครัวลืมนึกถึง ไม่ได้เก็บเงินสำรองไว้ใช้ จ่ายในส่วนนี้

การทำประกันสุขภาพให้กับลูก จึงเป็นตัวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้พ่อแม่ ไม่ต้องกังวลใจในยามที่ลูกน้อยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมา แต่หลายครอบครัวกำลังลังเลว่าจะทำประกันสุขภาพลูกดีมั้ย? มาคำนวณกันชัดๆ ว่าจะทำประกันสุขภาพให้กับลูกทั้งที คุ้มหรือไม่กับเบี้ยประกันที่จ่ายไปทุกปี?

1. เบี้ยประกันสุขภาพเด็ก

การซื้อประกันให้ลูกเท่ากับสร้างความมั่นคงทางสุขภาพไว้และเพิ่มความคุ้มครองด้านการเงินให้กับพ่อแม่อีกด้วย ไม่ต้องควักจ่ายเงินก้อน เพราะเด็กแต่ละช่วงวัยมีความเสี่ยงเป็นโรคต่างๆ ได้ง่ายกว่าผู้ใหญ่ เนื่องจากร่างกายอยู่ในวัยเจริญเติบโต ภูมิคุ้มกันยังทำงานได้ไม่เต็มที่นัก ทำให้ติดเชื้อเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า ตามมาด้วยค่ารักษาก้อนโต

2. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสำหรับเด็กเพิ่มสูงขึ้นทุกปี

และมีโอกาสที่จะต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะหายขาด ดังนั้น ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้ง แต่ละโรค พ่อแม่ต้องควักจ่ายจึงไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อครั้ง++ [ในโรงพยาบาลเอกชน] ตัวอย่างเช่น

 

โรคยอดฮิตในเด็กเล็ก

ค่ารักษาพยาบาลเฉลี่ย / คืน [ราคาโดยเฉลี่ยในโรงพยาบาลเอกชน]

จำนวนคืนที่ต้อง นอนพักรักษาตัว [โดยเฉลี่ย]

ค่าใช้จ่ายรวม [บาท]

1.       โรคมือเท้าปาก
2.       โรคไข้หวัด
3.       โรคไข้เลือดออก
4.       โรคไวรัส RSV
5.       โรคระบบทางเดินอาหาร
10,000 บาท / คืน
8,000 บาท / คืน
10,000 / คืน
15,000 / คืน
8,000 / คืน
5 คืน
3 คืน
5 คืน
5 คืน
2 คืน
50,000 บาท
24,000 บาท
50,000 บาท
75,000 บาท
16,000 บาท

 

จากข้อมูลข้างต้นค่ารักษาพยาบาลโรคยอดฮิตในเด็กเล็ก แต่ละโรคต้องนอนพักรักษาตัวอย่างน้อย 2 คืน เฉลี่ยอยู่ที่ 16,000 บาท ซึ่งเมื่อเทียบกับการทำ “ประกันสุขภาพสำหรับเด็ก” ที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันหลักพันถึงหลักหมื่นบาท / ปี [ขึ้นอยู่กับกรมธรรม์นั้นๆ] ย่อมคุ้มค่ากว่าแน่นอน เพราะจ่ายเงินครั้งเดียวแต่ลูกได้รับความคุ้มครองสุขภาพตลอดปี เข้ารับการรักษาได้ตามวงเงินที่กรมธรรม์ระบุไว้ ช่วยพ่อแม่ประหยัดเงินได้มากกว่า และเพิ่มโอกาสให้ลูกได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายอีกต่อไป

3. เด็กเล็กใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวมากกว่าผู้ใหญ่

ภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติของเด็กจะแข็งแรงขึ้นตามช่วงอายุ ทำให้เมื่อเกิดการเจ็บป่วยขึ้น หนึ่งครั้งหนึ่งโรค มักต้องใช้ระยะเวลาการรักษาตัวยาวนานกว่าผู้ใหญ่ ต้องกินยารักษาและเข้าพบแพทย์ต่อเนื่องจนกว่าจะหาย ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง ตัวอย่างเช่น

น้องเอ อายุ 3 ขวบ ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก โรคยอดฮิตที่พบเจอได้ในเด็กเล็ก ทำให้ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย 10,000 บาท / คืน x นอนพักรักษาตัว 5 คืน เพื่อติดตามดูแลอาการอย่างใกล้ชิด = ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 50,000 บาท ในการรักษาโรคครั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายในกรณีเกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ระหว่างการรักษา    

เห็นได้ว่าค่ารักษาพยาบาลสำหรับเด็กหนึ่งคน พ่อแม่ต้องควักเงินจ่ายไม่น้อยกว่าค่าเทอมลูก 1 เทอม ซึ่งข้อมูลข้างต้นเป็นค่ารักษาพยาบาลโดยเฉลี่ยเท่านั้น อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามโรคและอาการ การหมั่นดูแลสุขภาพลูกอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ยังเล็กควบคู่กับการมีประกันสุขภาพเด็ก จึงเป็นเกราะป้องกันโรคชั้นดี แม้ลูกจะเจ็บป่วยพ่อแม่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่าย และลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสภาพคล่องของครอบครัว

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE