คนมีครอบครัวเลือกประกันแบบไหนดีถ้าอนาคตอยากมั่นคง

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์
คนที่กำลังสร้างครอบครัวหรือเตรียมจะมีลูก การเตรียมแผนรับมือกับความเสี่ยงไว้ก่อนเป็นสิ่งสำคัญมาก เพื่อบริหารความเสี่ยงด้านต่างๆ ให้ชีวิตครอบครัวมีความมั่นคง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน ครอบครัวจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคง

ผลิตภัณฑ์ด้านประกันที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวที่จะแนะนำ ประกอบด้วย

 1. ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ
  ถ้าคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เป็นคนหารายได้หลักควรจะทำ ประกันชีวิตแบบตลอดชีพ (Whole Life Insurance) เพื่อสร้างหลักประกันทางการเงินให้กับครอบครัว เป็นประกันที่จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้รับผลประโยชน์ ในกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิต

  ตัวอย่างเช่นเกิดเหตุไม่คาดฝัน สามี (คนหารายได้หลัก) จากไปกระทันหัน ลูกและภรรยาจะมีเงินทุนก้อนหนึ่งสำหรับดำรงชีวิตต่อไปได้ แต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกรมธรรม์แบบนี้ก็ถือเป็นการออมเงินที่ดีอีกวิธีหนึ่ง และยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ทุกปีที่มีการส่งเบี้ยประกัน

 2. การประกันสุขภาพ
  ถ้าครอบครัวไหนไม่ได้เตรียมเงินก้อนไว้อาจจะประสบกับปัญหาการเงิน หากเกิดความเจ็บป่วยขึ้นกับสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะลูกน้อยวัยแรกเกิดถึง 3 ขวบ ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ป่วยบ่อย และมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมาก เพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ควรทำประกันสุขภาพสำหรับลูกน้อยเพื่อกระจายความเสี่ยงในส่วนนี้ออกไป สำหรับพ่อแม่ให้พิจารณาความเสี่ยงด้านสุขภาพจากไลฟ์สไตล์ และเลือกทำประกันสุขภาพให้เหมาะสม

  ความคุ้มครองของประกันสุขภาพ มีทั้งแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนต่างๆ เช่น ค่าห้อง ทั้งห้องผู้ป่วยปกติ และห้องผู้ป่วยหนัก ค่าอาหาร ค่าบริการพยาบาล ค่ายา ค่ารักษาพยาบาล ค่าแพทย์เยี่ยมไข้ และค่าใช้จ่ายสำหรับการรักษาตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

 3. ประกันชีวิตแบบบำนาญ
  ประกันบำนาญเป็นแบบประกันเพื่อคนหรือครอบครัว ที่ต้องการวางแผนการเงินหลังเกษียณ โดยเป็นการเก็บออมเงินแบบระยะยาวไว้กับบริษัทประกัน ตั้งแต่วัยที่ยังสามารถทำงานหาเงินได้ โดยบริษัทประกันจ่ายคืนให้ตามแผนที่วางไว้ และในระหว่างที่ออมเงินกับบริษัทประกัน จะได้รับความคุ้มครองชีวิต หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิต ครอบครัวคนข้างหลังก็ได้เงินทุนเดินหน้าชีวิตต่อไปได้

  ประกันทั้ง 3 แบบ ก็เป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่สำคัญต่อสำหรับครอบครัวเพราะจะช่วยสร้างความอุ่นใจให้กับทุกๆ ช่วงของชีวิต และยังเป็นการวางแผนการเงิน ซึ่งแต่ละครอบครัวก็ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับความต้องการและทุนทรัพย์ของครอบครัวด้วย เพื่อให้ทุกช่วงชีวิตของครอบครัวมีความสุขและความมั่นคงมากขึ้น
_______________________________________________________________________________

Writer_100x100.jpg

WEALTH.Coach
คุณทัศน์พล ทิพย์วีรกุล
ที่ปรึกษาด้านการเงิน เจ้าของแฟนเพจ : ลงทุนแบบมนุษย์เงินเดือน ที่เชื่อว่าการวางแผนการเงินที่ดีจะช่วยให้ทุกคนมีความมั่นคงในทุกช่วงของชีวิต

ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ