ข้อดีของคนแต่ละวัยเมื่อทำ "ประกันสุขภาพ"

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์

ข้อดีของคนแต่ละวัย เมื่อทำ "ประกันสุขภาพ"

แต่ละคนย่อมมี “สิทธิ์ในการรักษาพยาบาล” แตกต่างกันไปตามบทบาทหน้าที่ เช่น พนักงานบริษัท มีสิทธิ์รักษาจากประกันสังคมและสิทธิ์ประกันกลุ่มที่บริษัทมอบให้ หรือหากเป็นเจ้าของกิจการ คนทำงานอิสระ จะได้รับสิทธิ์รักษาที่รัฐบาลมอบให้ ซึ่งสิทธิ์การรักษานั้น มักมีข้อจำกัดและมีเงื่อนไขในการรักษา การเลือกทำ “ประกันสุขภาพ” จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มเติมความคุ้มครอง ขยายขอบเขตสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย “ประกันสุขภาพ” ไม่ได้จำกัดอยู่แค่กลุ่มคนวัยทำงานเท่านั้นที่ทำได้ แต่สามารถทำได้ ทุกวัย ทำให้แต่ละช่วงวัยที่มีประกันสุขภาพคุ้มครองนั้นมีข้อดีแตกต่างกันไป ดังนี้

เพราะอะไรถึงควรทำ “ประกันสุขภาพ” ในทุกช่วงอายุ

  • ช่วงวัยแรกเกิด เป็นวัยที่ภูมิคุ้มกันโรคยังทำงานได้ไม่เต็มที่ ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้มากกว่าวัยอื่น และต้องใช้เวลานานหลายปีกว่าภูมิคุ้มกันจะแข็งแรง ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆ ได้ การเลือกทำประกันสุขภาพตั้งแต่ลืมตาดูโลก จึงเป็นการเพิ่มความสบายใจในระยะยาวให้กับพ่อแม่ แม้เกิดการเจ็บป่วย ประกันสุขภาพก็คุ้มครองดูแลค่ารักษาได้เต็มที่มากกว่า

  • ช่วงวัยเด็ก เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโต สนุกกับการเรียนรู้ ใช้ชีวิตเต็มที่และอาจเป็นวัยเริ่มต้นที่ต้องอยู่ร่วมกับคนอื่นๆ เมื่อเข้าสู่วัยเรียน แต่ขณะเดียวกันภูมิคุ้มกันโรคก็กำลังพัฒนาตัวเอง ทำให้ยังมีโอกาสที่จะติดเชื้อ ติดโรคระบาด โรคติดต่อ เจ็บป่วยได้ตลอดเวลาและต้องใช้เวลาพักรักษาตัวนานกว่าวัยอื่น เพราะร่างกายกำลังปรับตัวกับสภาพแวดล้อม สภาพอากาศที่เปลี่ยนไป การมองหาประกันสุขภาพให้กับเด็กวัยนี้ จะช่วยลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้แน่นอน ทั้งในกรณี OPD [ผู้ป่วยนอก] และ IPD [ผู้ป่วยใน] หรือแม้แต่ต้องนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวัน

  • ช่วงวัยเรียน อยู่ในวัยที่ร่างกายเจริญเติบโตเต็มที่ ภูมิคุ้มกันโรคเริ่มแข็งแรง เป็นวัยที่อยากรู้อยากลองมีกิจกรรมมากมายทำให้ใช้ชีวิตเต็มที่มากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุไม่คาดคิด แม้บางโรงเรียนจะมีสิทธิ์รักษาพยาบาลมอบให้ แต่การมีประกันสุขภาพเพิ่มเติม จะช่วยให้เขาใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจมากขึ้น พ่อแม่เบาใจ ช่วยลดภาระค่ารักษาได้ ไม่ว่าจะเจ็บป่วยเล็กน้อยหรือต้องเข้ารับการรักษาในทันที

  • ช่วงวัยทำงาน เริ่มมีหน้าที่การงานของตัวเอง แต่ต้องเผชิญกับความเครียด แรงกดดันต่างๆ และเป็นวัยที่เริ่มมีพฤติกรรมการใช้ชีวิตด้วยความเร่งรีบ เน้นสะดวกสบายเป็นหลัก ไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย ทำให้เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคเรื้อรังได้ในอนาคต โดยที่สิทธิ์รักษาที่มีอยู่ไม่ได้ให้ความคุ้มครอง การเลือกทำประกันสุขภาพตั้งแต่เริ่มเข้าทำงานหรือในวันที่สุขภาพยังแข็งแรง จะช่วยเพิ่มเติมสิทธิ์รักษาได้แน่นอน เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามจริงและป้องกันเงินออมไม่ให้หมดไป

  • ช่วงชีวิตหลังเกษียณ การวางแผนเกษียณไม่ได้มีแค่การวางแผนทางการเงินให้พอใช้ในชีวิตหลังเกษียณเท่านั้น แต่การทำประกันชีวิตควบคู่กับประกันสุขภาพ ที่ช่วยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยาวนานจนถึงวัยหลังเกษียณ ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ควรทำไว้ตั้งแต่สุขภาพยังแข็งแรงหรือทำก่อนเข้าสู่วัยเกษียณอย่างน้อย 10-15 ปีหรือก่อนเป็นโรคภัย เพื่อรับความคุ้มครองที่มากกว่า เพราะหากมีประวัติการเจ็บป่วยเกิดขึ้น ประกันอาจไม่ให้ความคุ้มครองโรคนั้นๆการวางแผนทำประกันสุขภาพพร้อมกับวางแผนเกษียณ คุณจึงสบายใจได้ว่าเงินเก็บที่ตั้งใจ ออมไว้ใช้ยามแก่ตัว จะไม่หมดไปกับการรักษา เพราะมีประกันสุขภาพดูแล เคลมประกันได้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่าย

ในวันที่สุขภาพยังแข็งแรง เป็นช่วงที่เหมาะกับการทำประกันสุขภาพ เพราะช่วยให้ได้รับประโยชน์และรับความคุ้มครองค่ารักษาได้เต็มที่ เพราะยังไม่มีประวัติการเจ็บป่วยมาก่อน ทั้งยังเป็นการลดความเสี่ยงที่การเงินจะขาดสภาพคล่อง เพราะมีประกันสุขภาพให้ความคุ้มครองค่ารักษาตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ ไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วรอเบิกค่ารักษาพยาบาลทีหลัง แต่เบี้ยประกันสุขภาพยังมีปัจจัยอื่นๆ ที่ทำให้ค่าเบี้ยประกันแตกต่างกันไปตามช่วงวัย ก่อนทำควรศึกษาข้อมูลหรือปรึกษาตัวแทนประกันชีวิตก่อนทำประกัน
คุณตัดสินใจซื้อ “ประกันสุขภาพ” เพราะอะไร?
ต้องการเพิ่มเติมสิทธิ์รักษาพยาบาล
ต้องการเพิ่มความอุ่นใจในการใช้ชีวิต
ช่วยเพิ่มโอกาสเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ
ช่วยลดภาระค่ารักษา ป้องกันเงินออมไม่ให้หมด
ต้องการสิทธิ์ลดหย่อนภาษี + วางแผนภาษี
ส่งความคิดเห็น
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ