ข้อควรรู้เกี่ยวกับประกันสำหรับเด็กเล็ก

article_insurance_default

บทความประกันชีวิต

แชร์
ประกันชีวิต “ตัวช่วยในการแบ่งเบาค่ารักษาพยาบาล” ที่พ่อแม่ทุกคนต้องเตรียมพร้อมรับมือกับค่าใช้จ่ายเมื่อลูกเจ็บป่วย แต่ก่อนจะเลือกทำประกันชีวิตให้ลูกควรทำความเข้าใจรูปแบบของประกันสำหรับเด็กเพื่อเลือกทำประกันชีวิตให้ตรงตามความต้องการ

ประกันชีวิตแบบไหน? ที่เหมาะสำหรับเด็ก

 • ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองด้านสุขภาพ
  ควรเริ่มทำตั้งแต่แรกเกิด – 5 ขวบ เพราะเด็กเล็กยังมีภูมิคุ้มกันต่อโรคไม่มากนัก ทำให้มีโอกาสเจ็บป่วยง่าย ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพ จึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ซึ่งควรเลือกทำทั้งแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และแบบผู้ป่วยใน (IPD) เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งกรณีป่วยไข้จนต้องหาหมอ หรือป่วยหนักจนต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล

 • ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ
  วัยเด็กเป็นวันที่กำลังซุกซน อยากเรียนรู้ และยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ ฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงในการประสบอุบัติเหตุเล็กน้อยได้บ่อยครั้ง เช่น หกล้ม เดินชนสิ่งกีดขวาง ฯลฯ จนทำให้อาจบาดเจ็บจนถึงขึ้นเลือดตกยางออก ประกันอุบัติเหตุจึงเป็นอีกตัวช่วยในการลดภาระค่ารักษาพยาบาลได้

 • ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์เพื่อการออมและการศึกษา
  เพราะอนาคตเป็นสิ่งไม่แน่นอน การเตรียมความพร้อมด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่พ่อแม่ต้องวางแผนเพื่อสร้างหลักประกันทางการศึกษา และความมั่นคงในอนาคตให้กับลูกน้อย ดังนั้นคุณควรเริ่มทำประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ก่อนลูกของคุณเข้าวัยเรียน หรือทำโดยเร็วที่สุด โดยคุณควรเลือกประกันชีวิตที่
  • ระยะเวลาในการคุ้มครองชีวิตครอบคลุมจนกว่าลูกของคุณจะเรียนจบปริญญาตรี เช่น แบบประกันที่ให้ความคุ้มครอบ 20 ปี
  • เลือกทำประกันที่ทุนประกันที่เหมาะสม โดยคำนวณค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการศึกษาและดำรงชีวิตของลูกจนกว่าจะจบปริญญาตรี เช่น ทุนประกัน 1,000,000 บาท เพื่อเป็นหลักประกันในวันที่อาจเกิดเหตุไม่คาดฝันว่าลูกของคุณจะได้รับการศึกษาจนจบปริญญาตรีได้ตามเป้าหมายที่คุณต้องการ หรือเพื่อเก็บเป็นเงินก้อนเพื่อสานฝันในให้ลูกอนาคต

ถ้าเด็กคลอดก่อนกำหนดจะสามารถทำประกันได้ไหม

ในกรณีที่เด็กมีภาวะคลอดก่อนกำหนดคุณพ่อคุณแม่คงมีความสงสัยว่าลูกของเราจะสามารถทำประกันได้แบบเด็กคนอื่นหรือไม่ ซึ่งหากเกิดกรณีคลอดก่อนกำหนดเด็กสามารถทำประกันได้ แต่ต้องมีการขอเอกสารเพิ่มเติม (ในกรณีนี้บริษัทอาจมีการขอสมุดสุขภาพของเด็ก) และบริษัทประกันจะพิจราณาจากเอกสารที่ได้รับอีกที

ในกรณีที่เด็กมีโรคประจำตัวสามารถทำประกันได้หรือไม่

ในกรณีที่ลูกของคุณมีโรคประจำตัวแล้วจะสามารถทำประกันได้หรือไม่ คงเป็นคำถามที่ค้างคาใจของคุณพ่อคุณแม่หลายๆท่าน ซึ่งหากเด็กมีโรคประจำตัวเด็กสามารถทำประกันได้ แต่ประกันที่ทำอาจจะไม่คุ้มครองโรคประจำตัวที่เด็กเป็นอยู่ แต่คุ้มครองการเจ็บป่วยอื่น ๆ ตามปกติ

เอกสารที่ต้องใช้เพื่อประกอบการทำประกันชีวิตสำหรับเด็ก

 • สูติบัตร
 • บัตรประชาชนของคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครอง
 • ในกรณีเด็กแรกเกิดจำเป็นต้องใช้สมุดประจำตัวสำหรับเด็ก

ฉะนั้นการทำประกันชีวิตแต่รูปแบบช่วยตอบโจทย์และแบ่งเบาภาระคุณพ่อคุณแม่ในแต่ด้านที่ต่างกันไป ที่สำคัญก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตให้ลูกคือการเลือกทำประกันให้ครอบคลุมทุกความต้องการมากที่สุด ซึ่งอาจจะต้องทำประกันมากกว่า 1 กรมธรรม์ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองครอบคุ้มทุกวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ดูเพิ่ม

เรื่องอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ