ก้าวแรกสู่สังเวียนการวางแผนทางการเงิน คือ สร้างงบดุลของตัวเอง #1

หลายๆคนอาจมองว่าการวางแผนการเงินเป็นเรื่องยากและลำบาก ที่จะต้องทำบัญชีหรือจัดการกับตัวเลขยากๆ จนถึงกับถอดใจและล้มเลิกไปในที่สุด แต่ความจริงไม่ได้เป็นเช่นนั้นหากลองได้ทำแล้วจะรู้ว่า ง่ายกว่าที่คิด

  • เตรียมกระดาษ 1 แผ่น สร้างงบดุลของตัวเอง

  • แบ่งกระดาษเป็น 2 ฝั่ง ฝั่งซ้ายมือคือสินทรัพย์ ของเรา ฝั่งขวามือคือหนี้สิน

  • การเขียนงบดุลเพื่อเรารู้ว่าเรามีความมั่งคั่งเท่าไรโดย

  • ความมั่งคั่งสุทธิ = สินทรัพย์ทั้งหมด – หนี้สินทั้งหมด

การแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น 3 ส่วนคือ

สินทรัพย์ในช่องฝั่งซ้ายแบ่ง เป็น 3 ประเภท

 1. สินทรัพย์สภาพคล่อง
  เช่น เงินสด เงินฝากในธนาคารเป็นต้น
 2. สินทรัพย์เพื่อการลงทุน
  เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนรวม หุ้น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทองคำ
 3. สินทรัพย์ส่วนตัวไม่ก่อให้เกิดรายได้
  เช่น บ้าน รถยนต์ เครื่องประดับ

แล้วสรุปตัวเลขสินทรัพย์ รวมในบรรทัดสุดท้าย

หนี้สินในช่องฝั่งขวา

หนี้สินในช่องฝั่งขวาแบ่งเป็น 2 ประเภท

 1. หนี้สินระยะสั้น
 2. หนี้สินระยะยาว

เขียนเสร็จแล้วสรุปตัวเลขหนี้สินรวมในบรรทัดสุดท้ายเช่นเดียวกัน

เมื่อเขียนเสร็จแล้วนำสินทรัพย์รวม – หนี้สินรวม ผลลัพธ์คือตัวเลขความมั่งคั่งของเรา และเขียนสรุปความมั่งคั่งสุทธิ (Net worth) ว่าเรามีความมั่งคั่งเท่าไรแล้วนำมาเปรียบเทียบเกณฑ์ความมั่งคั่งพื้นฐาน

ความมั่งคั่งสุทธิ (Net worth) = สินทรัพย์รวม – หนี้สินรวมเกณฑ์ความมั่งคั่งพื้นฐาน = (อายุงาน X รายได้ต่อปี) / 10

ตัวอย่าง

ถ้าคุณมีความมั่งคั่งน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณควรปรับพฤติกรรมทางการเงินเสียใหม่ตั้งแต่วันนี้!!!

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

สมัครรับบทความดีๆ
ทุกสัปดาห์

ยินดีรับข่าวสารจาก SCBLIFE